۱۴۰۲/۰۱/۱۲

 

 

شماره پرسنلی:
 
کد ملی:  
شماره حساب در یافت حقوق:  
رمز عبور:  
تائید رمز عبور:  

         
 
 

آدرس:
یزد- چهار راه فرهنگیان -اداره کل آموزش و پروش استان یزد
تلفن:37256120-035